Pony đất. ( Category : Games Ngựa con )
Pony đất.

Category:

Pony đất.Tôi muốn đi đến ước mơ của đất nước, trong đó con ngựa có người ở. Sau đó, dữ liệu trò chơi sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi. Trình đơn trò chơi đầy đủ phong phú của các mặt hàng khác nhau để giúp chúng tôi tạo ra cả ngựa trẻ và môi trường của nó. Nói cách khác, theo các điều khoản của trò chơi, chúng tôi là bạn sẽ có thể đưa ra một câu chuyện. Có lẽ, ngựa của chúng ta đang chạy trong rạp xiếc, sau đó bạn làm con ngựa, sẽ thích hợp xung quanh tình hình.

Và có lẽ cỏ khô của chúng ta, hoa, là một lối sống tự do, nghiệp dư, bao quanh bởi các ngọn núi của côn trùng và chim, tất nhiên, họ phải có cánh. Trong mọi trường hợp, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì để đưa ra những cảm xúc tích cực và tâm trạng tốt, chúng tôi đã được đảm bảo. Bạn đã tạo ra, trò chơi thú vị, hãy thử.


Trò chơi trực tuyến Ngựa con chơi trực tuyến: